Προϊόντα και βραβεία

Νικητές

Jiří LUŇÁK (1-6-2012)

Jean-Fabrice Gatebois (1-6-2012)

Karen Dark (1-6-2012)

Ing. K. Sommer (1-2-2012)

C. Gaetan IPAD (1-2-2012)

Klaus Streif (1-2-2012)  

D. Andrée (1-2-2012) 

Gunnar Lindeström (1-2-2012)

Kylie S Ferret (1-6-2011)

Olga Machkovski (1-6-2011)

Mirella van Steelant (1-6-2011)

Auderit Veronique (1-6-2011)

Gryson Eric (1-6-2011)

B. Williams (1-2-2011)

M. Long (1-2-2011)

J. Tatwar (1-2-2011)

M. Hansen (1-2-2011)

Tausik Masdrua (1-2-2011)

Francisco Lopez Rey (1-2-2011)

Rick Maussen (1-2-2011)

Rosanna Stafford (1-2-2011)

Jocelyn Renaud (1-2-2011)

C. Saldan Escobar (1-6-2010)

L. Reyes Tapia (1-6-2010)

M. Roldan Cañavera (1-6-2010)

Henryk Wojciechowski (1-6-2010)

Hanna Judzińska (1-6-2010)

Adela Kamińsk (1-6-2010)

Edna Paulette Magalhães de Oliveira Barbosa (1-2-2010)

Ann-Sofie Thomsen (1-2-2010)

Marja-Liisa Nordengren (1-2-2010)

Olga Machkovski (1-2-2010)

Leif Lannerhag (1-2-2010)

Leon Elyvn Magnusson (1-2-2010)

Lisbeth Attefors (1-2-2010)

Jan Ericsäter (1-6-2009)

Yvonne Johansson (1-6-2009)

Lena Nilsson (1-6-2009)

Lars Nordén (1-6-2009)

Mikael Wadman (1-6-2009)

Charlie Andersson (1-6-2009)

IPAD

FASHION VOUCHER (ημερομηνία κλεισίματος: 2 Ιούνιος 2012, 11:59 μ.μ)

BRANDED VOUCHER (ημερομηνία κλεισίματος: 2 Ιούνιος 2012, 11:59 μ.μ)

ELECTRONIC VOUCHER (ημερομηνία κλεισίματος: 2 Ιούνιος 2012, 11:59 μ.μ

FACEBOOK GAMING VOUCHER (ημερομηνία κλεισίματος: 2 Ιούνιος 2012, 11:59 μ.μ)

HOME APPLIANCE VOUCHER (ημερομηνία κλεισίματος: 2 Ιούνιος 2012, 11:59 μ.μ)

PHONE VOUCHER (ημερομηνία κλεισίματος: 2 Ιούνιος 2012, 11:59 μ.μ.)

TABLET VOUCHER (ημερομηνία κλεισίματος: 2 Ιούνιος 2012, 11:59 μ.μ.)

PHONE CREDIT(ημερομηνία κλεισίματος: 2 Ιούνιος 2012, 11:59 μ.μ.)

IPAD (ημερομηνία κλεισίματος: 2 Ιούνιος 2012, 11:59 μ.μ.)

IPHONE 4s (ημερομηνία κλεισίματος: 2 Ιούνιος 2012, 11:59 μ.μ.)

ASTRO (ημερομηνία κλεισίματος: 2 Ιούνιος 2012, 11:59 μ.μ.)

VESPA (ημερομηνία κλεισίματος: 2 Ιούνιος 2012, 11:59 μ.μ.)

Djugo διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει μετρητά ως εναλλακτική λύση για να αντικαταστήσει ένα βραβείο, εν όλω ή εν μέρει. Αν αντικατασταθεί με μετρητά, το βραβείο θα είναι ένα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Το βραβείο πρέπει να γίνει δεκτή ως προσφέρονται, και δεν είναι μεταβιβάσιμη ή να διαχωριστούν.